Kod: 722204 Opis: Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery,metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskichoraz monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniemwymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw; sprawdzastan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzoneczęści; przeprowadza próby po naprawach. Zadania zawodowe: przyjmowanie do naprawy