Kod: 721204 Opis: Łączy części i elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, żeliwa, metalinieżelaznych i ich stopów poprzez spawanie elektrodą topliwą w osłoniegazów chemicznie obojętnych (argon, hel) lub mieszanek gazowych(dwutlenek węgla lub jego mieszaniny z argonem) przez spawanieautomatyczne lub spawanie gazowe ręczne oraz spawanie łukiemelektrycznym. Zadania zawodowe: –