Kod: 722313 Opis: Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie nadzoruje proceswytwarzania produktów na tokarce lub frezarce sterowanej numerycznie.Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie przygotowuje tokarkę lubfrezarkę sterowaną numerycznie do realizacji procesu technologicznego.Dobiera narzędzia obróbkowe, ustawia parametry obróbki, programuje lubwczytuje program, a także nadzoruje jego realizację – zgodnie z dokumentacjątechniczną oraz zachowaniem