Kod: 722316 Opis: Obsługuje wiertarki różnych typów; dobiera i stosuje optymalneparametry skrawania, mocuje obrabiane przedmioty, wierci otwory welementach wykonanych z różnych materiałów wiertłami zwykłymi ispecjalnymi. Zadania zawodowe: zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną obrabianychprzedmiotów, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartątechnologiczną i kartkami instrukcyjnymi wykonywanych operacji;ekonomiczne użytkowanie wiertarek stołowych, słupowych,