Numer telefonu

(+48) 59 83 42 288

Adres

Człuchów, Poland

Sklep

Monter konstrukcji stalowych

Kod: 721404 Opis: Monter konstrukcji stalowych przygotowuje do montażu i montuje elementy stalowe. Monter konstrukcji stalowych przygotowuje do montażu elementy stalowe lub ich zespoły, w postaci słupów, belek, ościeżnic okiennych lub drzwiowych, bram, elementów stalowych dachu, a także stalowe elementy lub zespoły do zamontowania w konstrukcjach lądowych

Read More

Wiertacz

Kod: 722316 Opis: Obsługuje wiertarki różnych typów; dobiera i stosuje optymalneparametry skrawania, mocuje obrabiane przedmioty, wierci otwory welementach wykonanych z różnych materiałów wiertłami zwykłymi ispecjalnymi. Zadania zawodowe: zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną obrabianychprzedmiotów, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartątechnologiczną i kartkami instrukcyjnymi wykonywanych operacji;ekonomiczne użytkowanie wiertarek stołowych, słupowych,

Read More

Frezer/tokarz

Kod: 722313 Opis: Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie nadzoruje proceswytwarzania produktów na tokarce lub frezarce sterowanej numerycznie.Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie przygotowuje tokarkę lubfrezarkę sterowaną numerycznie do realizacji procesu technologicznego.Dobiera narzędzia obróbkowe, ustawia parametry obróbki, programuje lubwczytuje program, a także nadzoruje jego realizację – zgodnie z dokumentacjątechniczną oraz zachowaniem

Read More

Malarz-lakiernik konstrukcji stalowych

Kod: 713207 Opis: Nakłada powłoki lakiernicze (ochronne i dekoracyjne) z farb i lakierów nawyroby metalowe i części różnego rodzaju maszyn i sprzętów, pojazdówmechanicznych oraz jednostek pływających. Zadania zawodowe: przygotowywanie powierzchni metalowych (stalowych, żeliwnych,cynkowych, aluminiowych itp.) do lakierowania, tj.: odtłuszczanie,gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie;dobór odpowiednich składników materiałów w zależności od

Read More

Ślusarz

Kod: 722204 Opis: Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery,metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskichoraz monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniemwymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw; sprawdzastan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzoneczęści; przeprowadza próby po naprawach. Zadania zawodowe: przyjmowanie do naprawy

Read More