Numer telefonu

(+48) 59 83 42 288

Adres

Człuchów, Poland

Sklep

Frezer/tokarz

Kategoria: Frezer Tokarz
Rodzaj pracy: Pełny etat Produkcja

Kod: 722313

Opis:

Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie nadzoruje proces
wytwarzania produktów na tokarce lub frezarce sterowanej numerycznie.
Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie przygotowuje tokarkę lub
frezarkę sterowaną numerycznie do realizacji procesu technologicznego.
Dobiera narzędzia obróbkowe, ustawia parametry obróbki, programuje lub
wczytuje program, a także nadzoruje jego realizację – zgodnie z dokumentacją
techniczną oraz zachowaniem najwyższych standardów jakości, ze
szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad BHP. Do zadań
tokarza/frezera należy również kontrola jakości wykonanych wyrobów oraz
ich zgodności z dokumentacją techniczną.

Zadania zawodowe:

– analizowanie dokumentacji technicznej wyrobu do wykonania obróbki
na tokarce/frezarce sterowanej numerycznie;
– dobieranie uchwytów, oprawek i narzędzi skrawających do obróbki;
– ustalanie parametrów technologicznych obróbki;
– dobieranie i przygotowywanie surowca do obróbki;
– przygotowywanie obrabiarki do realizacji procesu technologicznego;
– wczytywanie lub wpisywanie programu obróbkowego do sterownika
obrabiarki;
– uruchamianie programu obróbki i wykonywanie testowej partii próbnej
lub pojedynczego wyrobu;

– obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
– kontrolowanie jakości wykonanego wyrobu i weryfikacja jego
zgodności z dokumentacją technologiczną;
– nadzorowanie pracy obrabiarki i przebiegu procesu produkcyjnego;
– organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami
BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Pracodawcy zatrudniają na tym stanowisku osoby posiadające ukończoną
zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie 722307 Operator obrabiarek
skrawających lub technikum o kierunku 311504 Technik mechanik, a także
osoby z potwierdzoną kwalifikacją M.19. Użytkowanie obrabiarek
skrawających, ujętą w podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie.
Możliwe jest również uzyskanie kompetencji zawodowych właściwych dla
zawodu poprzez szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy,
staże, zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Tokarz/frezer obrabiarek
sterowanych numerycznie przed podjęciem pracy na stanowisku powinien
ukończyć specjalistyczne szkolenia w zakresie obsługi obrabiarki oraz
czytania i edycji programów obróbkowych. Przydatna do pracy w tym
zawodzie jest znajomość języka obcego na poziomie podstawowym (głównie
angielski i niemiecki), niezbędna do rozumienia komunikatów i poleceń
generowanych przez układ sterownia obrabiarki.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx