Numer telefonu

(+48) 59 83 42 288

Adres

Człuchów, Poland

Sklep

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Remprodex Sp. z o. o. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Jerzego z Dąbrowy 3, 77-300 Człuchów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny lub drogą e-mailową pod adresem: lp.mo1718652009c.xed1718652009orpme1718652009r@oru1718652009ib1718652009. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można pisać również na adres e-mail: lp.do1718652009isiwr1718652009es@xe1718652009dorpm1718652009er1718652009.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) prawidłowej realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b) zapewnienia prawidłowego kontaktu w ramach realizowanej umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe w zakresie realizowanych obowiązków w związku z umową, podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych oraz innym podmiotom, takim jak firmy świadczące usługi transportu i dostarczania przesyłek oraz uprawnionym do pozyskania tych danych na podstawie przepisów prawa organom.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z zawartej umowy oraz z przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.