Numer telefonu

(+48) 59 83 42 288

Adres

Człuchów, Poland

Sklep

Urządzenie przeznaczone jest do sortowania ziemniaków i cebuli. Ma ono zastosowanie w małych i średnich gospodarstwach rolnych. Napędzany jest silnikiem elektrycznym (0,55 kW, 380 V). Wydziela 3 frakcje wymiarowe. Posiada trzystopniowa regulacje prędkości przesuwu łańcucha przenośnika podającego i dwustopniową regulację prędkości stołu selekcyjnego. Stół selekcyjny jest oświetlony. Po częściowym zdemontowaniu nie stwarza problemów w transporcie. W komplecie jest 12 wymiennych sit o wymiarze 600 x 1000 mm.

Sortownik M616
Długość 5,10 m (3,57 m w poz. transp.)
Szerokość 1,26 m
Wysokość 1,86 m
Masa 600 kg
Wymiary oczek sit 25×25, 28×28, 30×30, 35×35, 40×40, 45×45, 50×50, 55×55, 60×60, 65×65, 70×70, 80×80

Powyższe dane służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zdjęcia

[nggallery id=4]

Machine designated to sort potatoes and onions. It’s used in small and medium farms. It’s got electric motor (0,55 kW, 380V). It sorts for three sortings. It’s got three-level table speed adjustment. Sorting table is lighted. After some disassembles it makes no problems in transport. There are twelve spare sieves ( 600 x 1000 mm ) in set.

Sorter M616
Length 5,10 m (3,57 m in transport pos.)
Width 1,26 m
Height 1,86 m
Weight 600 kgs
Sieves options 25×25, 28×28, 30×30, 35×35, 40×40, 45×45, 50×50, 55×55, 60×60, 65×65, 70×70, 80×80

Photos

[nggallery id=4]

Устройство предназначается для сортирования клубней картофеля и лука в малых и средних сельскохоэяйственнвх предприятиях. Привод осуществляется от электродвигателя (0,55 кВ, 380 В). Машина отделяет 3 фракции по размеру. Имеется трехступенчатая регуляция передвижения цепи подающего конвейера и двухступенчатая регуляция скорости селекционного стола. Селекционный стол подогревается и подсвечивается. После частичного демонтажа не представляет проблемов при транспорте. В комплекте имеется 12 обменных сит с размером 600 х 1000 мм.

Сортировка M616
Длина 5,10 м (3,57 м транспортном положении)
Ширина 1,26 м
Вес 1,86 м
Высота 600 kgs
Размеры ячеек сит 25×25, 28×28, 30×30, 35×35, 40×40, 45×45, 50×50, 55×55, 60×60, 65×65, 70×70, 80×80

Фото

[nggallery id=4]

Leave a Comment