Numer telefonu

(+48) 59 83 42 288

Adres

Człuchów, Poland

Sklep

finansowane ze środków Unii Europejskiej

PROJEKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Prezentujemy innowacyjne inicjatywy, które wspierają rozwój naszej firmy. 

Każdy projekt, który realizujemy, ma na celu podniesienie jakości naszych usług oraz przyczynia się do osiągnięcia naszych celów rozwojowych. Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej jesteśmy w stanie wprowadzać innowacyjne rozwiązania, które przynoszą korzyści zarówno dla naszej firmy, jak i społeczności, w której działamy.

Znajdziecie tutaj opisy naszych projektów, cele, które chcemy osiągnąć oraz efekty, jakie już udało nam się zrealizować. Każdy projekt stanowi nasz wkład w rozwój, ciągłe doskonalenie i budowanie lepszej przyszłości.

finansowane ze środków Unii Europejskiej

Zwiększenie efektywności energetycznej hali malarni przedsiębiorstwa Remprodex Sp. z o. o.

Zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu: 

Projekt zakłada termomodernizację hali malarni przedsiębiorstwa Remprodex. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonanie:

 1. Wymiana ściany grodziowej graniczącej z halą montażu
 2. Wymiana kurtyny paskowej nad ścianą grodziową graniczącą z halą montażu
 3. Wymiana bramy wewnętrznej w ścianie graniczącej z budynkiem PW1
 4. Zabudowa kurtyny powietrznej w bramie wjazdowej
 5. Zabudowa dodatkowej bramy wjazdowej szybkozamykającej
 6. Wymiana wymiennika ciepła powietrza nawiewnego do hali malarni
 7. Budowa paneli fotowoltaicznych o mocy 50kW na dachu hali malarni

Grupy docelowe: Projekt przyniesie korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa Remprodex, poprawiając jego konkurencyjność poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji, jak i dla środowiska poprzez ograniczenie emisji CO2. Dodatkowo, poprawa warunków pracy w hali malarni przyczyni się do zwiększenia komfortu pracowników.

Cel projektu: Celem projektu jest redukcja zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w hali malarni, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa oraz ochrony środowiska naturalnego.

Z uwagi na energochłonność procesu malowania, optymalizacja zużycia gazów i energii w hali malarni jest kluczowa w celu osiągnięcia pożądanej oszczędności energii pierwotnej.

Wskazane prace termomodernizacyjne obejmują zwiększenie izolacyjności ścian budynku (malarni), które ograniczą straty ciepła przez przenikanie wraz z wymianą wymiennika ciepła oraz zabudową paneli fotowoltaicznych 50kW na dachu budynku malarni.

Efekty, rezultaty projektu:

 • Obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w hali malarni.
 • Redukcja emisji CO2.
 • Zwiększenie wydajności systemów  wentylacyjnych.
 • Poprawa warunków pracy dla pracowników.
 • Oszczędności eksploatacyjne dla przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 763 940,00 PLN

Wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich : 406 622,00 PLN