Numer telefonu

(+48) 59 83 42 288

Email

Adres

Człuchów, Poland

Ślusarz

Kategoria: Ślusarz
Rodzaj pracy: Pełny etat Produkcja

Kod: 722204

Opis:

Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery,
metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich
oraz monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem
wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw; sprawdza
stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone
części; przeprowadza próby po naprawach.

Zadania zawodowe:

przyjmowanie do naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów,
wózków, zamków, ogrodzeń metalowych;
ustalanie przyczyn wad i niesprawności podstawowych podzespołów i
części sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków itp.;
czyszczenie i mycie urządzeń przed wykonaniem napraw;
demontaż urządzeń na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz
przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych;
weryfikacja uszkodzonych zespołów i części;
dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części z
zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia,
piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania,
klejenia, szlifowania;sprawdzanie poprawności działania urządzeń po
naprawie;
dopasowywanie oraz łączenie elementów do spawania i nitowania;
konserwacja i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych, z zachowaniem
wymogów ochrony środowiska naturalnego;
czyszczenie oraz konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich;
użytkowanie zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi
mechanicznych i urządzeń ślusarskich, takich jak: wiertarki ręczne i
stołowe, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie,
lutownice;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;
instruowanie użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej
eksploatacji sprzętu gospodarstwa domowego, wózków, rowerów itp.

Dodatkowe zadania zawodowe:

po odpowiednim przeszkoleniu wykonywanie czynności ślusarskich w
ramach napraw maszyn i urządzeń z różnych branż gospodarki narodowej;
po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń
praktycznych uczniów.

Aplikuj na tą ofertę pracy

Dozwolone typy: .pdf, .doc, .docx