Numer telefonu

(+48) 59 83 42 288

Adres

Człuchów, Poland

Sklep

Spawacz metodą 135

Kategoria: Spawacz
Rodzaj pracy: Produkcja

Kod: 721204

Opis:

Łączy części i elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, żeliwa, metali
nieżelaznych i ich stopów poprzez spawanie elektrodą topliwą w osłonie
gazów chemicznie obojętnych (argon, hel) lub mieszanek gazowych
(dwutlenek węgla lub jego mieszaniny z argonem) przez spawanie
automatyczne lub spawanie gazowe ręczne oraz spawanie łukiem
elektrycznym.

Zadania zawodowe:

– dobieranie materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania;
– przygotowywanie elementów i materiałów do spawania zgodnie z
dokumentacją techniczną;
– wykonywanie operacji spawania różnymi technikami, za pomocą
urządzeń spawalniczych wyposażonych w uchwyt prowadzony
ręcznie i butle z gazami technicznymi (osłonowymi) lub palnika
acetylenowo – tlenowego z utrzymaniem optymalnych parametrów
spawania;
– wykonywanie operacji spawania łukiem elektrycznym takimi
metodami jak: osłona gazów ochronnych, łuk kryty czy węglowy;
– wykonywanie operacji lutowania miękkiego i twardego,
lutospawania i lutowania twardych metali kolorowych za pomocą
kolby lutowniczej lub palnika acetylenowo – tlenowego;
– wykonywanie operacji przecinania palnikiem gazowym, łukiem
elektrycznym, metodą plazmową lub laserową z zastosowaniem
różnych technik;
– przygotowywanie powierzchni, elementów i części do spawania,
zgrzewania, lutowania i przecinania przez czyszczenie i ukosowanie
krawędzi, ustalanie wzajemnego położenia części czy odpowiednie
zamocowywanie i oznaczanie miejsca przecięcia;
– obsługiwanie i konserwowanie urządzeń i sprzętu do spawania,
zgrzewania, lutowania i przecinania;
– obsługa urządzeń wentylacyjnych i służących ochronie środowiska
pracy;
– posługiwanie się urządzeniami do mechanizacji spawania oraz
przyrządami pomiarowymi do sprawdzania jakości złącza
spawanego;
– wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych uprawnień
według dokumentacji technicznej;
– organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i
przepisami BHP, ochrony ppoż, ochrony środowiska oraz
wymaganiami ergonomii.
Przykładowo wyróżnione specjalności:
– Spawacz ręczny gazowy – łączy palnikiem gazowym (najczęściej acetylenowo-tlenowego) elementy konstrukcyjne wykonywane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów; obsługuje butle z
gazami technicznymi i osprzętem do tych butli; posługuje się
narzędziami ślusarskimi oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi
do sprawdzania jakości złącza spawanego.
– Spawacz ręczny łukiem elektrycznym – spawa łukiem elektrycznym
(stosując prąd przemienny lub stały, elektrodą topliwą lub
nietopliwą, metodą w osłonie gazów aktywnych bądź nieaktywnych)
elementy stalowe, żeliwne, z metali nieżeliwnych i ich stopów; pracę
wykonuje ręcznie lub półautomatycznie.
– Spawacz elektryczny metodą MAG – spawa elektrodą topliwą w
osłonie gazów obojętnych (argonu lub helu) elementy stali
konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i
wysokostopowych.
– Spawacz elektryczny metodą MIG – spawa elektrodą topliwą w
osłonie gazów aktywnych (dwutlenku węgla lub jego mieszaniny z
argonem) elementy z aluminium, magnezy, miedzi i innych metali
nieżelaznych i ich stopów. Spawacz elektryczny metodą MAG/MIG
pracę wykonuje półautomatem (migomatem).

Dodatkowe zadania zawodowe:

– sprawdzanie jakości wykonywanych spoin oraz usuwanie wad i
niezgodności powstałych w trakcie spawania;
– nadzorowanie innych pracowników.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx