Numer telefonu

(+48) 59 83 42 288

Adres

Człuchów, Poland

Sklep

Wiertacz

Kategoria: Wiertacz
Rodzaj pracy: Pełny etat Produkcja

Kod: 722316

Opis:

Obsługuje wiertarki różnych typów; dobiera i stosuje optymalne
parametry skrawania, mocuje obrabiane przedmioty, wierci otwory w
elementach wykonanych z różnych materiałów wiertłami zwykłymi i
specjalnymi.

Zadania zawodowe:

zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną obrabianych
przedmiotów, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartą
technologiczną i kartkami instrukcyjnymi wykonywanych operacji;
ekonomiczne użytkowanie wiertarek stołowych, słupowych, stojakowych,
promieniowych, rewolwerowych, wielowrzecionowych i do głębokich
otworów;
dobieranie i stosowanie podczas wiercenia optymalnych parametrów
skrawania (posuw, prędkość i głębokość skrawania);
ustawianie do pracy wiertarek ze szczególnym zwróceniem uwagi na
parametry skrawania, mocowanie narzędzi i obrabianych przedmiotów
(na stole wiertarki i w uchwytach);
ustalanie kolejności zabiegów przy wykonywaniu operacji
wielozabiegowych;
wykonywanie na wiertarkach w przedmiotach ze stopów żelaza i metali
nieżelaznych otworów o różnych średnicach wiertłami: krętymi,
piórkowymi, lufowymi, rurowymi i wiertłami stopniowymi;
użytkowanie sprawdzianów oraz narzędzi pomiarowych do mierzenia
średnic i głębokości otworów – mierzenie i sprawdzanie wymiarów
wykonywanych otworów;
kontrolowanie i regulowanie przebiegu obróbki;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i
ppoż.

Dodatkowe zadania zawodowe:

wiercenie otworów w elementach wykonywanych z materiałów
niemetalowych;
rozwiercanie i pogłębianie otworów;
wykonywanie dokładnych otworów (pod względem kształtu, wymiarów i
rozstawienia) na wytaczarkach współrzędnościowych;
wiercenie otworów wielokątnych;
ostrzenie wierteł na własne potrzeby;
obrabianie różnorodnych przedmiotów na obrabiarkach zespołowych;
po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń uczniów
na stanowisku pracy;
pełnienie funkcji ustawiacza na wiertarkach.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx